Geleneksel Hatha

Sanskrit dilinde “ha” güneş, “tha” ay anlamına gelir. Güneş ve ay gökyüzündeki hareketleriyle bir günü oluşturlar ve bir döngünün ayrılmaz iki parçasıdırlar. Hatha Yoga, bütünün oluşumunun zıt enerjilerin denge içinde bir araya gelişiyle gerçekleştiğini anlatır. Güneş ve ayın ilişkisi, karşıt enerjilerin oluşturduğu bütünlüğün en görünür formudur.

Geleneksel Hatha Yoga dersleri pek çok çalışmayı bünyesinde barındırır. Bu çalışmaların her biri, aydınlanma yolculuğunda deneyimlenmesi gereken kadim öğreti ve tekniklerdir. Her tekniği, dengeli bir şekilde uygulamak gerekir:

  • Asanalar, yani yoga hareketleri ile beden güçlenir, esner ve sağlıklı hale gelir.
  • Pranayama çalışmalarında, nefes kontrolü ve nefesin beden içinde sağlıkla akması sağlanır. Prana olarak adlandırılan yaşam enerjisinin ana kaynağı nefestir. Uygulanan nefes teknikleriyle yaşam enerjisinin de bedende yönlendirilmesi sağlanır.
  • Mudralar, eller ve bazen de beden ile yapılan; fiziksel, zihinsel ve duygusal şifa barındıran duruşlardır. Özellikle el parmaklarında pek çok organ ve dokuya temas eden tetik noktaları vardır. Bu sebeple farkındalıkla, amaca yönelik uygulanmaları gerekir.
  • Bandhalar, bedene nefes yolu ile alınan prananın bedende tutulmasını ve kullanılmasını sağlayan kilitlerdir. Asana çalışmaları içinde kullanılabileceği gibi özel çalışmalarda tek başlarına da pratik edilebilirler.
  • Shatkarmalar, bedenin iç temizliği ile ilgili bazı teknikleri içerir. Ağız, burun ve sindirim sistemi temizliğinin yanı sıra, özel nefes ve odaklanma çalışmaları ile arınma sürecini desteklerler.

Yukarıda bahsedilen çalışmaların tümü Geleneksel Hatha Yoga yazıtlarına dayandırılır. Bu yazıtlar, Patanjali’nin Yoga Sutraları, Hatha Yoga Pratipika ve Yoga Yajnavalkya gibi geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan metinlerdir. 

Kadim teknikler, Geleneksel Hatha Yoga derslerinde pratik edilir ve bir bütün olarak işlenir.  Bu sayede beden ve bedene ait tüm sistemler sağlık kazanır. Nefes ve nefesle gelen prana kontrol altına alınır ve yaşam enerjisi hem bedende hem de yaşamın içinde doğru eylemlere aktarılarak farkındalıkla kullanılır. Kuyruk sokumunda uyuduğu ifade edilen Kundalini enerjisi uyandırılır ve ruhsal enerji de aktif hale gelir. Böylece döngüler, denge içinde tamamlanır ve bütünlük sağlanır.

Yogamma'daki Gelenksel Hatha Yoga dersleri eğitmenimiz Eser Şerefhanoğlu tarafından verilmektedir. Bu çalışmalara dilerseniz Ankara Çankaya'da bulunan merkezimizde, dilerseniz online olarak dünyanın her yerinden katılabilirsiniz.

İLGİLİ SAYFALAR VE BAĞLANTILAR

Yogamma'da yeni başlayanların süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış olanaklar mevcuttur. Detaylı bilgi için Yeni Başlayanlar sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Güncel ders programını incelemek için tıklayın. Derslere salona gelerek ya da etkileşimli online olarak katılabilirsiniz.

Online Katılımlar hakkında bilgi almak için rehberimizi inceleyin.