Yoga Nedir?

28 Feb, 2021 . Canay Öneren . 5 dk

“Yoga nedir?” sorusunu yanıtlamaya Pınar Enginsu hocamızın sözleriyle başlamak anlamlı olacaktır: “Yoga gerçeğin yoludur”. İlk bakışta belki çok kapsamlı, belki biraz gizemli gelebilecek bu tanım, yoganın en doğru ifadelerinden biridir.

Yoganın kelime anlamı bağlamak, bir olmaktır. Yoga, uygulamacıyı bir olmaya götüren bir yolculuktur. Bu yolculuk, kişinin bedeniyle ve nefesiyle bir olmasıyla başlar. Yolculuğun hedefi, uygulamacının “öz”üyle bir olmasıdır. Uygulamacı, önce bu yolda nerede durduğunu, nereden başlaması gerektiğini fark eder. Kendiyle ilgili aydınlattığı gerçeklerin nihai gerçekle ve “öz”üyle uyumunu araştırır. Çalışmalarında derinlere indikçe, potansiyelini, bu dünyada ne yaparak kendini gerçekleştirebileceğini ve “öz”üyle nasıl bir olabileceğini anlar. 

Bu çalışmaların sağlam bir zihin kontrolü gerektirdiğini anlamak uzun sürmez. Bu kontrolü sağlıklı bir şekilde yapabilmek için de kadim yoga bilgisini derleyen bilge Patanjali’nin Yoga Sutralarını anlamak gerekir. Sutralarda geçen yoga tanımlarından biri şöyledir: “Yoga zihin dalgalarının durdurulmasıdır.” Patanjali, zihin dalgalarını durdurabilmek adına ilk sistematik reçeteyi anlatmış ve uygulamacılara çeşitli yollar göstermiştir. Bu yollardan en bilineni Patanjali'nin 8 dallı yoga yoludur. Bu yol kısaca Ashtanga Yoga olarak adlandırılır. Sanskirt dilinde ashta: sekiz, anga: dal, uzuv, ashtanga ise, "sekiz dal" manasına gelir. Bu isimlendirmenin, yoga tarzı olarak uygulanan Ashtanga Yoga Dersleri ile karıştırılmaması gerekir.

Yoganın sekiz dalı şunlardır: Yamalar, Niyamalar, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana ve Samadhi. 

Yoga, uygulayıcıları “yama” uygulamalarıyla (zarar vermemek, doğruluk, çalmamak, ılımlılık, biriktirmemek) dış dünyaya karşı etik disiplinlere, “niyama”lar (temizlik, hoşnutluk, öz disiplin, öz üzerinde çalışmak, adanmışlık) ile de kişisel disiplinlere uymaya çağırır.

Asanalar yani yoga duruşlarıyla uygulamacı, fiziksel beden üzerinde çalışır. Uygulamanın diğer dalları, Pranayama - nefes üzerine yapılan çalışmalar, Pratyahara - duyuların içeri çevrilmesi, Dharana - konsantrasyon çalışmaları ve Dhyana - meditasyon şeklindedir. Samadhi basamağı ise kişinin yaşamdaki her koşula karşı eşit duruş sergileyebildiği ve tüm zihinsel kalıplarından özgürleştiği hali ifade eder.

Yoga felsefesi ile ilgili kaynak olan diğer önemli yazıtlardan bazıları Vedalar, Upanishadlar, Bhagavad Gita ve Hatha Yoga Pradipika’dır. Bahsi geçen her yazıt, bizlere yoganın zaman içindeki değişimini anlatır. 

Yogayı anlatmak için yazılmış onlarca tanım bulabiliriz. Hepsi, yoganın farklı bir yönünü anlatabilir. Hepsini kapsayan tek gerçek ise yoganın yaşayarak bugüne gelmiş olmasıdır. Bizimle yaşıyor, nefes alıyor ve değişiyor olmasıdır. O yüzden gerçeğin yolu tanımlaması tüm gizemiyle ve şiirselliğiyle çok doğrudur. Gerçek her ne olursa olsun, yaşam koşulları nasıl değişirse değişsin, yoganın bize ulaşma yöntemleri nasıl şekillenirse şekillensin, yoganın gerçeği aydınlatış şekli binlerce yıl boyunca hiç değişmemiştir.

Bu tanımlar, aşina olmayanlara karmaşık gelebilir. Yoga ile ilgili merak ettiğiniz, aklınıza takılan tüm sorularınızı konularında uzman kadromuzda sormak için Yogamma'yı arayabilir, ya da e-posta gönderebilirsiniz. 20 farklı uzman tarafından verilen derslerimizde yogayı tüm bileşenleri ile; fiziksel, zihinsel ve ruhsal tüm faydalarını en doğru şekilde aktarıyoruz.

Yoga, meditasyon ve pranayama derslerimizi ücretsiz denemek isterseniz Ankara'da bulunan merkezimize gelebilir, ya da online derslerimize Türkiye'nin her yerinden evinizin konforunda katılabilirsiniz. Yogamma'da ayrıca hamileler için Hamile Yogası derslerimiz de bulunmaktadır.