Enerjinin Kontrolü: Bandha'lar

1 Nov, 2020 . Pınar Enginsu . 5dk

İnsan varoluşunun bütünü beden, zihin, duygular ve enerjiden oluşur. Birbirine bağlamak, birleştirmek veya kapatmak anlamına gelen bandha, yoga kültüründe kilit olarak anılır. Bandhalar, enerji sisteminin kontrolünü kazanmak ve enerjiyi belli bir bölgede hapsederek arınma sürecini başlatmak için uygulanır.

Sekiz farklı bandha tekniği olmasına rağmen, yogada bunlardan üçü kullanılır:

  1. Mula Bandha: Kök çakra olan Muladhara, hayatta kalma içgüdülerine ait enerjileri barındırır. Bu enerjilerin daha yüksek bilinç seviyelerindeki enerjilere dönüşmesi için Mula Bandha (kök kilidi) kullanılır. Kök kilidi pelvik taban kaslarının yukarı çekilmesidir.
  2. Uddiyana Bandha: “Ben”lik algısının, duyguların ve korkuların evi göbek deliğinin 2 parmak altında bulunan ikinci (Swadisthana) çakradadır. Uddiyana bandha bu bölgedeki enerjileri dönüştürmek için karın kasları içeri ve yukarı çekilmesidir.
  3. Jaladhara Bandha: Vishuddha denilen boğaz çakrasının kapatılmasıdır. Prana Shakti adındaki kozmik enerji bedendeki yaşamsal fonksiyonlara sahip organların işlevlerinden sorumludur. Çenenin köprücük kemikleri arasına bastırılması ile Prana Shaktinin yukarıya doğru hareketi engellenir.

Güçlü akan bir nehre kurulan baraj sayesinde üretilen enerji gibi, bedende uygulanan bandhalar ile enerji yoğunlaştırılabilir.