Wu Wei: Modern İnsanın İlacı

12 Mar, 2021 . Canay Öneren . 5 dk

“Wei” yapmak demektir, “wu” da olumsuzluk bildiren bir ön ektir. Peki ne demektir Taoist felsefenin temel taşlarından olan wu wei, yapmadan yapmak?

Tao Te Ching’de (Laozı 2017, s. 47) “… önceden planlamadan, spontane bir şekilde sonuca ulaşmak” ifadesi yer alır. Toplumu yönetenlere yol göstermek için yazılmış olan Tao Te Ching, wu wei kavramı gibi yaşamımıza ışık getirecek çok önemli yaklaşımları içinde taşır.

Wu wei’i minimum efor, mimimum eylem olarak çevirmek mümkündür. Neden minimum eforla yaşamaya çağrıldığımızı anlamak içinse “Tao” yani yol kavramıyla tanışmalıyız. Yol için spesifik bir tanım geliştiremesek de onu içinde her şeyin uyum ve dengede olduğu hal olarak anlatabiliriz. Denge halinin korunmasını en kolay gözlemlediğimiz fenomen ise, doğanın kendisidir. Doğa, zaman içinde insanın bir parçası olduğu bir bütünden ziyade, kontrol ettiği bir alan olarak anlaşılmaya evrilmiştir. Tam da bu noktada wu wei kapımızı çalar ve bizi yapmadan yapmaya davet eder. Bize, doğanın ayrılmaz bir parçası olduğumuzu, bütüne saygı duyarak, doğal akışa müdahale etmeden işlerimizi yapmamızı söyler. Bu davet eylemsizliğe ve pasifliğe bir çağrı değildir. Aksine, doğru eyleme yapılan bir çağrıdır. Resimden kontrol etme dürtüsünün, egonun ayrılmasına nazik bir davettir.

Yoga öğrencileri olarak wu wei kavramını anlamamız bizlere çok yardımcı olabilir. Matın üzerinde yapmadan yapmayı başarabilmek wu wei’in en güzel uygulamalarından biri olacaktır. İster Vinyasa, Hatha, Ashtanga, Kundalini Yoga derslerine, ister Yin Yoga veya Yoga Nidra derslerine katılalım, wu wei uygulama niyetiyle pratiğimizi yeniden şekillendirmemiz mümkündür. 

Wu wei bize yoga pratiği yaparken tüm benliğimizle matın üzerinde olmayı ve pratiği kontrol etme çabasını nazikçe bırakmamız gerektiğini hatırlatır. Sadece nefesimizle bir olabilirsek, doğamız olan nefesimiz ve bedenimizin bize pratiğimizde o gün nereye kadar ilerlememiz gerektiğini söyleyebilmesine alan yaratmış oluruz. Böylece, yoga matımızın üzerinde doğamızın bize söylediklerini duymaya açık olarak, kendi doğamızla uyum içinde akabiliriz. Yazının başlangıcında yer alan dizelerdeki gibi, olabilecek en yumuşak yaklaşımla en sağlam ve güçlü yoga pratiğinin temellerini atabiliriz. 

Yoga felsefesine oldukça yakın olan bu kavram, bize yogada zihin dalgalarını dindirme çabamızı hatırlatır. Bu konular ilginizi çektiyse sizi “Yoga nedir?” blog yazısını okumaya davet ederiz. 


Referanslar:
Lǎozǐ (2017). Tao Te Ching (Çev. S. Özbey) (2. Basım) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarıwu wei